Homework - Learn these regular verbs

 1. need - behöva
 2. answer - svara
 3. ask - fråga
 4. start - börja
 5. call - ringa, telefonera; ropa på
 6. like - tycka om, gilla
 7. visit - besöka
 8. dance - dansa
 9. look - se, titta
 10. wait - vänta
 11. dream - drömma
 12. smoke - röka
 13. test - prova
 14. laugh - skratta
 15. stop - stoppa, stanna
 16. want - vilja [ha], önska [sig], begära
 17. listen - lyssna
 18. talk - tala, prata
 19. live - leva; bo
 20. thank - tacka
 21. love - älska, tycka mycket om, vara förtjust i
 22. walk - gå, promenera
 23. open - öppna
 24. work - arbeta, jobba
 25. play - leka; spela
 26. hope - hoppas
 27. kiss - kyssa, pussa