Learn these verbs!

infinitiv (ditt språk) infinitiv imperfekt perfekt particip
  know knew known
  learn learnt
learned
learnt
learned
  leave left left
  lose lost lost
  make made made
  mean meant meant
  meet met met
  pay paid paid
  put put put
  read read read
  ring rang rung
  run ran run
  see saw seen
  sell sold sold
  send sent sent

 

De regelbundna formena på -ed är vanligare i amerikansk engelska än i brittisk engelska.