On Christmas day I was at home with my parents and my big brother.

På juldagen var jag hemma med mina föräldrar och min store bror.

My Christmas vacation was boring.

Mitt jullov var tråkigt.

 

I watched television.

Jag tittade på TV

 

I didn't do anything

Jag gjorde ingenting.

 

I haven't got anything else to say.

Jag har ingenting mer att saga.

 

We went to see a movie.

Vi gick och tittade på en film.

 

I didn't do very much during the Christmas holiday.

Jag gjorde inte så mycket under julledigheten.

 

I was at home.

Jag var hemma.

 

Was it fun?

Var det roligt?

 

Did you have fun?

Hade du roligt?

 

I want you.

Jag vill ha dig.

 

I woke up.

Jag vaknade.

 

I went to a party.

Jag gick på fest.